فارسی English
معرفی روشهای نهان نگاری و نهانیابی همراه با بررسی فنی مسائل تئوری و عملی مربوط به آن

An Overview on Steganography and Steganalysis Systems: Theoretical and Practical Issues

مسئول: دکتر محمد علی اخایی، استادیار پردیسدانشکده های فنی دانشگاه تهران
سخنرانان: سعید سررشته داری (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)، غفار قربانی (دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس)، ابولفضل دیانت (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)


در این کارگاه آموزشی یک روزه به موضوع نهان نگاری و راههای کشف آن یعنی نهانیابی می پردازیم. در برنامه صبح ابتدا بعد از بررسی ویژگیها و نیازمندیهای یک سیستم پنهان نگاری به معرفی روشهای کلاسیک در این زمینه خواهیم پرداخت. به نقش تبدیلهای چند دقتی در بهبود عملکرد روشهای نهان نگاری می پردازیم. سپس روشهای جدید پنهان نگاری که در چند سال اخیر مطرح شده اند را معرفی کرده و در انتها نیز دمو از چندین نرم افزار پنهان نگاری صوتی و تصویری که در داخل کشور تهیه شده ارائه خواهد گردید. همچنین بنا به درخواست شرکت کنندگان کارگاه، مسائل باز این موضوع به همراه ایده برای انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی مطرح می شود. در برنامه بعد از ظهر از کشف نهان نگاره سخن به میان خواهد آمد. ساختار کلی تمام سیستمهای نهانیابی تشریح شده و روشهای کلاسیک این موضوع اعم از خاص و فراگیر معرفی می گردد. یک طرح کلی برای پیاده سازی یک نرم افزار نهانیاب ارائه و چالشهای مربوط به آن به بحث گذاشته می شود. در انتها نیز یک دمو از یک نرم افزار کاربردی نهانیاب تصاویر ارائه خواهد شد. مشابه صبح بنابر درخواست شرکت کنندگان می توان بحثی آزاد در زمینه مسائل باز این موضوع و چالشهای پیش رو در تعریف و انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی برگزار کرد.


دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

هدف از برگزاری کارگاه معرفی جدیدترین روشهای پنهان نگاری و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها از نظر نرخ داده ، پایداری و امنیت می باشد. با توجه به اهمیت امنیت در سیستمهای نهان نگاری بروز ترین مباحث مربوط به نهانیابی معرفی خواهند شد. با توجه به اهمیت این مباحث در امنیت فضای سایبری مسائل تئوری و عملی در این خصوص بررسی می شوند و چالشهای مربوط به به بحث گذاشته می شود. با شرکت در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان علاوه بر آشنایی به مسائل روز این رشته یک سیستم کامل نهان نگاری و یک سیستم کامل نهانیابی را که بصورت نرم افزار کاربردی پیاده شده است مشاهده خواهند کرد. همچنین ایده های لازم اعم از پژوهش دانشگاهی یا پیاده سازی صنعتی در این خصوص بیان خواهد شد که می تواند راهگشای شرکت کنندگان در فعالیتهای بعدی ایشان باشد.


برنامه کارگاه

(برنامه صبح)
مفهوم نهان نگاری، نیازمندیها و کاربرد (30 دقیقه)
معرفی روشهای کلاسیک در نهان نگاری (1) (بیت کم ارزش، کوانتیزاسیون، دو جزئی و ...) (40 دقیقه)
معرفی روشهای کلاسیک در نهان نگاری (2) (طیف گسترده، اکو، مدولاسیون فاز) (40 دقیقه)
روشهای بهبود یافته پنهان نگاری بیت کم ارزش (30)
بیان ایده برای انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی به همراه نمایش دمو از نرم افزارهای خارجی و داخلی نهان نگاری (40)
-----------------------------------------------------------
(بعد از ظهر)
آشنایی با تحلیل نهان نگاری و معرفی بلوک دیاگرام کلی آن (40)
روشهای خاص تحلیل (مبتنی بر الگوریتم) (30)
روشهای تحلیل فراگیر (30)
آشنایی با مفاهیم جرم یابی (Forensics) (30)
بیان ایده برای انجام پروژه های پژوهشی و صنعتی به همراه نمایش دمو از نرم افزار کاربردی نهانیاب (30)


مخاطبین اصلی

دانشجویان سال آخر کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته های مخابرات، کامپیوتر نرم افزار، مهندسی پزشکی
مهندسان مشغول در زمینه پردازش سیگنالهای چند رسانه ای و نیز علاقه مند به مسائل امنیت
مدیران گروه و پروژه پژوهشکده و شرکتهایی که در این خصوص فعالیت دارند.


مخاطبین فرعی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های IT و علوم مهندسی

سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

صنایع الکترونیک فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (صافاوا)، پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده امنیت دانشگاه مالک اشتر، پژوهشکده فجر دانشگاه امام حسین، شرکت علوم سبز، پژوهشکده نصر و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران (ساحفاجا)
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران