فارسی English
پردازش سیگنال آرایه ای

Array Signal Processing

دکتر هادی امیری
مدیر بخش مخابرات، پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران


امروزه سیستمهای آرایه‌ای در بسیاری از کاربردهای مختلف تجاری، صنعتی و نظامی از نقش اساسی برخوردار می‌باشد. از جمله این کاربردها می‌توان مخابرات بی‌سیم، زمین‌شناسی، رادار و سونار که از جمله کاربردهای مورد علاقه متخصصین برق و کامپیوتر می‌باشد که در نتیجه آن، نیازمند افزایش اطلاعات در شناسایی و تجزیه و تحلیل اینگونه سیستمها احساس خواهد شد. در این کارگاه آموزشی، علاوه بر پرداختن به اصول سیستمهای آرایه ای، تاریخچه و کاربردهای آنها، به مفاهیمی همچون طراحی آرایه ها، روشهای پردازش مبتنی بر نویز گوسی و غیرگوسی آر ایه ای، شکل دهی پرتو پرداخته می شود. در ادامه نیز، مفاهیمی همچون تخمین تعداد و سمت ورود اهداف اعم از روشهای پارامتری و غیرپارامتری مورد بررسی و ارائه قرار می گیرد.

دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

از جمله مهمترین اهدافی که در اين کارگاه مدنظر قرار گرفته است، از قرار زیر می‌باشد:
- آشنایی با اصول سیستمهای سنسوری، انواع آرایه‌ها و کاربردهای آنها
- آشنایی با چگونگی طراحی آرایه‌ها اعم از شکل، اندازه و تعداد سنسورها
- آشنایی با روشهای پردازش آرایه‌‌ای مبتنی بر نویز گوسی و غیرگوسی
- آشنایی با روشهای مختلف شکل دهی‌پرتو و چگونگی پیاده‌سازی آنها
- آشنایی با روشهای مختلف تخمین سمت ورود (DOA Estimation) اعم از پارامتری و غیرپارامتری و چگونگی پیاده سازی آنها
- آشنایی با تخمین تعداد اهداف در سیستمهای آرایه‌ای و چگونگی پیاده سازی آنها


برنامه کارگاه

عناوين و سر فصل ها :
1- مقدمه (کلیات، تاریخچه، اهداف، کاربردها)
2- اصول سیستمهای آرایه‌ای (روابط اساسی، الگوی پرتو، انواع آرایه‌ها)
3- روشهای طیفی تخمین پارامترها (شکل دهی پرتو، Delay and Sum، MVDR)
4- روشهای زیرفضا در تخمین پارامترها (MUSIC، MIN-NORM، ESPRIT، WSF)
5- روشهای پارامتری (Deterministic Maximum Likelihood،Stochastic Maximum Likelihood، CRB)
6- روشهای تخمین باند باریک و باند پهن در سیستمهای آرایه‌ای
7- روشهای تخمین تعداد اهداف (AIC،BIC)
8- روشهای مبتنی بر نویز غیرگوسی در پردازش آرایه‌ای (alpha stable، Gaussian-Mixture)

کارگاه به صورت تئوری در مدت زمان حدود 3 ساعت ارائه خواهد شد.

مخاطبین اصلی

- کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق و کامپیوتر بويژه دانشجویان مهندسی مخابرات و الکترونیک که علاقمند به تئوری و کاربردهای پردازش آرایه ای همانند رادار، سونار و موبایل می باشند.
- فارغ التحصیلان مهندسی برق و کامپیوتر با زمینه کاری در حوزه های کاربردی پردازش آرایه ای.
آشنایی با مفاهیم پردازش سیگنالهای گسسته در زمان و فرآیندهای اتفاقی بهره گیری مناسبتری را از این کارگاه فراهم خواهد ساخت.


مخاطبین فرعی

کلیه محققین و علاقمندان حوزه های کاری سونار، رادار و موبایل در شرکتهای دانش بنیان و سازمانهای تحقیقاتی صنعتی و دفاعی

سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

کلیه دانشگاه های فنی و صنعتی کشور
- مرکز تحقیقات مخابرات ایران (وزارت مخابرات)
- پژوهشگاه فضایی ایران (سازمان فضایی ایران)
- سازمانهای تحقیقاتی نیروهای مسلح کشور (جهاد خودکفایی نداجا، جهاد خودکفایی ندسا،...)
- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی (وزارت دفاع)
- سازمان صنایع دریایی ایران و پژوهشکده های مربوطه (وزارت دفاع)
- صا ایران (وزارت دفاع)
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران