فارسی English
کاربرد تکنیک های مهندسی برق در علوم اعصاب شناختی

Application of electrical engineering methods in cognitive neuroscience

ارائه دهندگان:
عبدالحسین عباسیان، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی و گروه ریاضیات زیستی، دکتری
محمدرضا ابوالقاسمی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی، دانشجوی دکتری علوم شناختی
عبدالحسین وهابی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی، دانشجوی دکتری علوم شناختی
طاهره طوسی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی، دانشجوی دکتری علوم شناختی
حامد سید علایی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده علوم شناختی، دکتری


پیچیدگی های بالای مغز و ناشناخته بودن آن باعث شده است که در نیم قرن اخیر طیف وسیعی از رشته‌ها از علوم زیستی تا ریاضی، فیزیک، علوم مهندسی و روان شناسی با رویکرد های موجود در رشته های خود به سمت حل مسایل مربوط به مغز گام بردارند. این مساله فرصت بسیار مناسبی برای کار میان رشته ای بین رشته های فوق را به وجود آورده است. در این کارگاه سعی بر آنست که در کنار معرفی علوم اعصاب شناختی، به رویکرد های موجود در آن پرداخته شود و با آشنایی با نیاز های موجود در فیلد اعم از روش های مدلسازی تا تجهیزات قابل ساخت یا قابل توسعه، به معرفی نمونه های موفقی از مدلسازی یا تکنیک ها و تجهیزات ساخته شده در علوم اعصاب شناختی بپردازیم. مدلسازی دینامیکی تک نورون، مدلسازی شبکه های نورونی، یادگیری بیولوژیک در مغز و نظریه تصمیم گیری موضوعاتی هستند که به بررسی آنها پرداخته می شود و شیوه های جمع آوری داده از سطح تک سلول تا تصویر برداری های جدید نظیر VSDI و روش های تحریک و مداخله در مغز نظیرTMS، microstimulation و optogenetics تکنیک‌هایی است که در سطح مقدماتی معرفی خواهند شد.

دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

- آشنایی دانشجویان مهندسی برق با مباحث روز علوم اعصاب شناختی
- جذب و هدایت استعدادهای علاقه مند به سمت رشته علوم اعصاب شناختی
- آشنایی با سوالات و تکنیک های روز در علوم اعصاب شناختی و نحوه‌ی تعامل این سوال‌ها و تکنیک‌ها با قابلیت‌های شرکت کنندگان
- کمک به دانشجویان علاقه‌مند برای پیدا کردن سوال و زمینه تحقیق مناسب در علوم اعصاب شناختی متناسب با قابلیت‌ها و رشته پایه دانشجویانبرنامه کارگاه

معرفی علوم اعصاب شناختی 45 دقیقه
معرفی پیچیدگی مغز و رویکرد مدل سازی آن شامل سیستم های دینامیکی و مدل های الهام گرفته شده از علوم اعصاب 90 دقیقه
آشنایی با روش‌های گرد آوری داده ها نرونی و نحوه تحلیل آن ها با رویکرد پردازش سیگنال 90 دقیقه
تصمیم گیری و مبانی نوروفیزیولوژیک آن
90 دقیقه ابزارها و تجهیزات قابل ساخت برای کاربردهای علوم اعصاب 90 دقیقه
مشاهده آزمایشگاه در صورت امکان و تمایل شرکت کنندگان 45 دقیقه


مخاطبین اصلی

دانشجویان دکتری و فوق لیسانس مهندسی برق، کامپیوتر، مهندسی پزشکی و علوم ریاضی و فیزیک

مخاطبین فرعی

دانشجویان سال آخر لیسانس از رشته های فوق، دانشجویان رشته های روان شناسی با علائق مدلسازی در علوم شناختی یا علوم اعصاب شناختی

سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

1- پژوهشگاه دانش های بنیادی http://www.scs.ipm.ac.ir
2- موسسه علوم شناختی http://www.iricss.org
3- دانشکده‌های برق و کامپیوتر
4- دانشکده‌های علوم ریاضی و دانشکده‌های فیزیک
5- دانشکده‌های فناوری‌های نوین پژشکی http://samt.tums.ac.ir/
6- دانشکده‌های فیزیولوژی و پزشکی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران