فارسی English
بحث در رابطه با استانداردها و نحوۀ آزمونهای کنترل کیفیت عایقی تجهیزات فشار قوی شامل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابلها و ...‬

Standard tests and quality control of power system apparatus insulations

دکتر حسین محسنی
دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

در این کارگاه با روشهای تست عایقهای تجهیزات فشار قوی در محل آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران آشنا می شوید.


دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

آشنا شدن با روشهای تست عایق در محل آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران.


برنامه کارگاه

1- انواع تستهای عایقی تجهیزات فشار قوی و دستاوردهای آنها
2- بازدید از آزمایشگاه فشار قوی و انجام آزمون
3- بحث بر روی نتایج و نحوۀ تفسیر آنها


مخاطبین اصلی

کارشناسان پستها و شبکۀ قدرت، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق


مخاطبین هدف فرعی

دانشجویان علاقمند به موضوع


سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکتهای مشاور و پیمانکار صنعت برق
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران