فارسی English
آشنایی با مدل سخت افزاری شبکه قدرت در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران‬

The University of Tehran laboratory setup of a power system scaled model

دکتر حسین محسنی
دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

مدل سخت افزاری شبکه قدرت در دانشگاه تهران امکان تست و آموزش تجهیزات حفاظتی و کنترلی شبکه قدرت را در ایران فراهم نموده است، که در این کارگاه با قابلیتهای آن آشنا می شوید.


دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

با یک مدل سخت افزاری شبکه قدرت و امکاناتی که آن در اختیار پژوهشگران و کارشناسان قرار می دهد آشنا می شوید.


برنامه کارگاه

1- آشنایی با روش مدل سخت افزاری و مزایا و معایب آن نسبت به مدل نرم افزاری
2- بازدید و آشنایی با قطعات و سیستمهای استفاده شده در مدل سخت افزاری
3- انجام تست و آزمون در مدل سخت افزاری و آشنایی با نحوۀ عملکرد آن


مخاطبین اصلی

کارشناسان پستها و شبکۀ قدرت، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق


مخاطبین هدف فرعی

دانشجویان علاقمند به موضوع


سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکتهای مشاور و پیمانکار صنعت برق
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران