فارسی English
آشنایی با کلیدهای قدرت و روشهای تست و ارزیابی آنها‬

High voltage circuit breakers and the related testing methods

دکتر کاوه نیایش
دانشکده برق و کامپیوتر،
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

در این کارگاه شرکت کنندگان ابتدا با اصول خاموش کردن قوس الکتریکی و کلیدهای قدرت آشنا می شوند و سپس در مورد روشهای تست کلیدهای قدرت و تفسیر نتایج آنها بحث خواهد شد. در پایان از آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران بازدید به عمل می آید.


دستاوردهای مورد انتظار برای شرکت کنندگان

با مفاهیم اصلی کلیدهای قدرت و آزمونها و تجهیزات لازم برای تست کلیدها آشنا می شوند.


برنامه کارگاه

1- قوس الکتریکی و خاموش کردن آن
2- انواع کلیدهای مرسوم در صنعت فشار قوی و ویژگیهای آنها
3- روشهای تست و ارزیابی کلیدهای قدرت
4- بازدید از آزمایشگاه فشار قوی


مخاطبین اصلی

کارشناسان پستها و شبکۀ قدرت، سازندگان، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق


مخاطبین هدف فرعی

دانشجویان علاقمند به موضوع


سازمان، صنایع و شرکت های مرتبط با موضوع

وزارت نیرو، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکتهای مشاور و پیمانکار صنعت برق، سازندگان تابلوهای فشار متوسط
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران