فارسی English
ريزسيستم هاي قابل كاشت در بدن

Implantable Biomedical Microsystems

دکتر امیر مسعود سوداگر
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

در سالهای اخير با پيشرفت تکنولوژی ساخت قطعات و ابزارهای بسيار کوچک ، اقبال فراوانی نسبت به تحقق روياهای انسان در زمينه ساخت سيستمهايی در ابعاد فوق العاده کوچک با کاربردهای متنوع مشاهده می شود. از جمله اين ريزسيستمها می توان به انواعی اشاره نمود که به منظور کاشت در درون بدن طراحی می شوند تا به محققان علوم زيستی و همچنين پزشکان اين امکان را دهند که با ارتباط بی سيم يک يا دوسويه با درون بدن به کسب اطلاع از برخی مکانيزم های ناشناخته بدن انسان بپردازند، به درمان شماری از بيماريهای صعب العلاج مانند بيماری های پارکينسون و صرع مبادرت ورزند، و يا به دنبال راه حل برای بازيابی برخی توانايی های از دست رفته مانند ناشنوايی، نابينايی، و همچنين فلج باشند. ساخت چنين سيستمهای پيچيده و در عين حال کوچک، هم از ديدگاه مهندسی و هم از نظر ملاحظات پزشکی و زيستی با چالشهايی متعدد و متنوع روبروست که هر يک به نوبه خود می تواند دستمايه فعاليت تحقيقاتی بر روی مرزهای دانش باشد. همين امر است که موجب شده ريزسيستمهای قابل کاشت در بدن به يکی از موضوع های جذاب تحقيقاتی چندرشته ای تبديل گردد و توجه طيف وسيعی از پژوهشگران در رشته های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی مواد، و مهندسی شيمی، و همچنين در رشته های مختلف پزشکی، زيست شناسی، و علوم شناختی را به خود معطوف سازد. در این کارگاه آموزشی، در ابتدا مروری اجمالی بر تاریخچه، روند تکامل، و کاربردهای ریزسیستم ها به طور عام صورت می گیرد. سپس به انواع، ویژگی ها، و کاربردهای ریزسیستم های قابل کاشت در بدن پرداخته خواهد شد و ابعاد مختلف و چالش های طراحی این گونه سیستم ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران