فارسی English
کارگاه های آموزشی


کارگاه ها در روزهای یکشنبه 24 و دوشنبه 25 اردیبهشت ماه مطابق برنامه زیر تشکیل خواهند شد.
کارگاه های صبح از ساعت 8 تا12 و کارگاه های عصر از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 6 تشکیل می شوند.

شماره نام کارگاه ارائه دهنده اصلی محل اشتغال نوع کارگاه
گروه مخابرات
1-م پردازش سیگنال آرایه ای دکتر هادی امیری پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران نیم روزه
صبح دوشنبه
2-م Network codes, rateless codes, and their belief propagation decoders دکتر یوسفی دانشگاه کوئینز کانادا نیم روزه
عصر دوشنبه
3-م تحلیل، شبیه سازی و ساخت ادوات مبتنی بر فاز مایع دکتر حسن رسولی، دکتر حامد باغبان و دکتر محبوبه دولتیاری دانشگاه تبریز برگزار نمی شود
4-م رادیو نرم افزاری و سیستم های رادیویی شناختمند دکتر محمد جواد امیدی دانشگاه صنعتی اصفهان نیم روزه
عصر دوشنبه
5-م نهان نگاری و نهان-یابی دکتر اخایی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران یک روزه
روز یکشنبه
گروه الکترونیک
1-ا ESL Design Methodology and Modeling دکتر نوابی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران برگزار نمی شود
2-ا فناوری ريزماشينکاری در ساخت ادوات الکترومکانيکی دکتر مهاجرزاده، دکتر برازنده، دکتر یغمایی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک روزه
روز دوشنبه
3-ا ریز سیستم های قابل کاشت در بدن دکتر سوداگر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیم روزه
عصر یکشنبه
گروه کنترل
1-ک کنترل فرایند پیشرفته و آینده آن دکتر فاتحی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار نمی شود
2-ک تشخیص، جداسازی و جبران عیب در فرآیندهای صنعتی: تئوری و کاربردها دکتر علیاری، دکتر رجایی سلماسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تهران برگزار نمی شود
3-ک سیستم های فازی در حال نمو و کاربرد آنها در پیش بینی دکتر نجار اعرابی، دکتر احمد کلهر پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران برگزار نمی شود
4-ک ربات های سیار خودگردان: گذشته، حال و آینده دکتر حمیدرضاتقی راد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار نمی شود
5-ک مروری بر روش های کنترل و تخمین وضعیت ماهواره دکتر فرزاد نامور دانشگاه صنعتی شریف برگزار نمی شود
6-ک بررسی سیستم های DCS پیشنهادی شرکت های زیمنس و یوکوگاوا مهندس مهدی باشوکی شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا یک روزه
روز یکشنبه
7-ک کاربرد تکنیک های مهندسی برق در علوم اعصاب شناختی دکتر عباسیان، مهندس وهابی، مهندس ابوالقاسمی مرکزتحقیقات دانش های بنیادی IPM یک روزه
روز یکشنبه
گروه قدرت
1-ق آشنایی با تجهیزات اندازه گیری روشنایی و روش های سنجش روشنایی دکتر امیر عباس شایگانی اکمل پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران برگزار نمی شود
2-ق آشنایی با کلیدهای قدرت و روشهای تست و ارزیابی آنها دکتر کاوه نیایش پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران یک روزه
روز یکشنبه
3-ق آشنایی با مدل سخت افزاری شبکه قدرت در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران دکتر محسنی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران برگزار نمی شود
4-ق بحث در رابطه با استانداردها و نحوۀ آزمونهای کنترل کیفیت عایقی تجهیزات فشار قوی شامل ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابلها و ... دکتر محسنی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران یک روزه
روز یکشنبه
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران