::اخبار:: 
فارسی English
نمایشگاه جانبی

همانند سال های گذشته نمایشگاه جانبی کنفرانس جهت ارائه آخرین تجهیزات و دستاوردهای صنعتی در مهندسی برق برگزار می شود. پلان نمایشگاه به شرح زیر می باشد. برای مشاهده تصویر بزرگتر روی آن کلیک کنید.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران