فارسی English
تعاملات ثمربخش با مشترکین در شبکه های هوشمند

Effective Interaction with Costumers in Smart Grids

دکتر قاضی زاده،
دانشگاه صنعت برقشبکه های هوشمند با بهره گیری از جریان دوسویه اطلاعات بین اجزای مختلف شبکه در راستای ارتقاء پایش و کنترل اجزاء شبکه و بهبود بهره برداری از آن عمل می کنند. از آن‌جمله با گسترش برنامه‌های پاسخگویی بار درصدد بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش بازدهی و کاهش قیمت ها می باشند.
قابلیت‌های تصویر‌شده از شبکه‌های هوشمند موجب شده‌است تا برای تحقق این برنامه‌ها نوعاً روش کنترل مستقیم بار، و رویکردی مبتنی بر پایش لحظه‌ای تمامی مشترکین و صدور دستور توسط شرکت برق و اجرای بلادرنگ و قابل اتکاء این دستور توسط تجهیزات مصرف‌کننده مورد توجه قرار‌گیرد.
این رویکردِ دستور محور لزوم پیاده‌سازی زیرساخت ارتباطی و اینترفیس کنترلی برای تمامی مشترکین، اعم از آنکه در برنامه‌های کنترل مستقیم بار مشارکت داشته‌باشند یا نه، را القاء کرده‌است. این رویکرد همچنین نگرانی مشترک از احتمال نقض حریم شخصی و محدود شدنِ وی به گزینه‌های پیش‌فرض را در‌پی دارد. در رویکردی دیگر، که آن را رویکردِ درخواست محور می‌نامیم، برنامه‌های پاسخگویی بار بر‌پایه ارسال درخواست از سوی شرکت برق و اختیار مصرف‌کنندگان در اجرایی نمودن درخواست شرکت برق به اجرا در می آیند. ازجمله مزایای این رویکرد رفع نگرانی‌های مصرف‌کنندگان، عدم الزام به اجراء کامل شبکه برای بهره‌برداری از قابلیت‌های پاسخگوئی بارها و کاهش چشمگیر هزینه های زیرساخت ارتباطی، ارتقای سطح امنیت سایبری و تشابه آن با ساختار آتی شبکه‌های هوشمند از نظر فلسفۀ تعامل با مشترک می باشد.


بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران