فارسی English
چالش های امنیتی در سیستم های قدرت الكتريكي: امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعاتی


Security Challenges in Electric Power Systems: Physical Security and Information Security

دکتر فتوحی،
دانشگاه صنعتی شریفتحقق امنیت و پایایی سیستم های قدرت در سالیان متمادی یکی از چالش های اساسی برنامه ریزان و بهره برداران سیستم های قدرت بوده و به صورت گسترده ای تمام مسائل برنامه ریزی و بهره برداری سیستم¬های قدرت را تحت تاثیر قرار داده است. در گذشته، این چالش ها بیشتر ناشی از خسارات وارده در اثر حوادث طبیعی و خرابی های فیزیکی تجهیزات قدرت بوده است. اما حرکت به سمت هوشمند کردن سیستم های قدرت، که ورود گسترده سیستم های اطلاعاتی، ارتباطاتی و کامپیوتری به سیستم های قدرت را در بر داشته، چالش های امنیتی جدیدی را برای اين سیستمها ایجاد کرده است. دلیل ایجاد این چالش های امنیتی جدید، وابستگی شدید سیستم های قدرت به سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتي است که امنیت آنها را به یکدیگر وابسته می کند. در این ارائه به بررسی تعاریف و جنبه های مختلف فیزیکی و اطلاعاتی مساله امنیت در سیستم های قدرت پرداخته شده، مسائل پیش رو در این باره معرفی شده و مدل های جدید امنیت سیستم های قدرت معرفی می شوند.


بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران