فارسی English
مبدلهای داده و پردازش سیگنال مخلوط برای کاربردهای صوتی

Data Converters and Mixed-Signal Processing for Audio Applications

دکتر امید شعاعی،
عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر،
دانشگاه تهرانمبدلهای صوتی با قابلیتهای بالا در بسیاری از کاربردها از قبیل تقویت کننده ها و گیرنده های صوتی، پخش و ضبط کننده های صوتی دیجیتال، سیستم های صوتی خانگی، سیستم های صوتی خودرو، ادوات موسیقی، رایانه و Laptop و بالاخره وسایل همراه و قابل حمل نظیر تلفنهای همراه و Tablet با تعداد بسیار بالا تولید و استفاده می گردند. از نقطه نظر فنی برای دستیابی به کیفیت بسیار بالای مورد نظر در این ادوات صوتی احتیاج به طراحی تقویت کننده ها ، مبدلهای دیجیتال-به-آنالوگ و مبدلهای آنالوگ-به-دیجیتال با قابلیتهای فنی از قبیل محدوده دینامیکی (Dynamic Range) ، سیگنال به نویز و خصوصیات خطی بسیار بالا به همراه توان مصرفی پایین می باشد. در این سخنرانی طراحی، ساخت و تست تراشه یک زوج مبدل دیجیتال-به-آنالوگ و آنالوگ-به-دیجیتال دلتا-سیگمای 24 بیتی برای کاربردهای صوتی غیر همراه ارایه گردیده است. روشهای به کار گرفته شده در طراحی مدارات مختلف آنالوگ مبدلها به همراه قسمتهای اصلی پردازش سیگنال دیجیتال آنها معرفی شده و در پایان نتایج اندازه گیری آزمایشگاهی پارامتر های مختلف این مبدلها ارایه و Figure of Merit آنها با چند تراشه صنعتی رایج مقایسه گردیده است.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران