فارسی English
حسابان کسری و كاربردهاي آن در سيستم‌‌هاي كنترلي

Fractional Calculus and Its Applications in Control Systems

دکتر محمد صالح تواضعي،
دانشگاه صنعتی شریفحسابان کسری، که به آن لقب حسابان قرن 21 نیز داده‌اند، از جمله مباحث ریاضیاتی است که به تازگی به عنوان یک ابزار قدرتمند در حل مسائل مهندسی مورد توجه جوامع مهندسی قرار گرفته است. در اين صحبت قصد داريم به بررسي كاربردهاي حسابان کسری در سيستم‌هاي كنترلي بپردازيم. به اين منظور، پس از آشنايي مقدماتي با مبحث حسابان كسري به سير تاريخي مساله‌ي بهبود كارايي سيستم‌هاي كنترلي با استفاده از ابزار حسابان كسري پرداخته خواهد شد. در اين سير تاريخي اشاره‌اي خواهيم داشت بر ايده‌هاي خام اوليه‌اي كه در اين زمينه مطرح شده‌اند، نحوه شكل گيري اين ايده‌ها و همچنين تكامل يافتن آنها در طي ساليان مختلف. در ادامه نتايج و پيشرفت‌هاي اخير به دست آمده در زمينه سيستم‌هاي كنترلي مرتبه كسري مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در نهايت نيز با طرح مسائل باز و بيان افق‌هاي پيش‌رو در اين زمينه دورنمايي از آينده آن ترسيم خواهد شد.

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران