::اخبار:: 
فارسی English
سخنرانی های علمی


از ویژگی های کنفرانس بیستم در مقایسه با دوره های قبل این است که علاوه بر سخنرانی های کلیدی توسط اساتید برجسته ایران و جهان، سخنرانان مدعو در گرایش های مختلف در ابتدای نشست های علمی به سخنرانی می پردازند. هدف از برگزاری این سخنرانی ها آن است که علاوه بر روزآمد و آینده نگرانه بودن، مروج زمینه های تحقیقاتی و صنعتی رو به رشد و متناسب با شرایط کشور بوده و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را برای تعمیق و گسترش تحقیقات شان یاری نمایند. فهرست سخنرانی ها به شرح زیر است.

عنوان سخنران محل اشتغال زمان ارائه
گروه مخابرات
مهندسی سیستم های تمام نوری دکتر رستمی دانشگاه تبریز چهارشنبه 15:10-14:30
A new efficient fountain decoder for LT codes دکتر یوسفی دانشگاه کوئینز کانادا سه شنبه 15:10-14:30
Using Substrate Integrated Waveguide in the Feed Network of Planar Antenna Arrays دکتر شاه آبادی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران چهارشنبه 8:40-8:00
گروه الکترونیک
مبدلهای داده و پردازش سیگنال مخلوط برای کاربردهای صوتی دکتر امید شعاعی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران پنج شنبه 28/2/91 15:10-14:30
Silicon and Carbon Nanostructures and their applications in Bio-electronics and Micro-electro-mechanical systems دکتر مهاجرزاده پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران پنج شنبه 28/2/91 11:10-10:30
رهیافت تزریق سیال نوری در طراحی افزاره های تمام نوری بر پایه‌ی بلور فوتونی دکتر محمد کاظم مروج فرشی دانشگاه تربیت مدرس چهار شنبه 27/2/91 18:10-17:30
فرصت هاى جهانى در ميكروالكترونيك و فرصت هاى ايرانى دکتر فتوت دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه 18:10 – 17:30
گروه کنترل
حسابان کسري و کاربردهاي آن در سامانه هاي کنترلی دکتر تواضعی دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه 14:30 تا 15:10
چالشهاي کنترلی در سامانه هاي زیستی و شناختی دکتر عباسیان مرکز تحقیقات دانش های بنیادی IPM چهارشنبه 8:00 تا 8:40
مدل سازي رابطه اي فازي و کاربرد آن در کنترل دکتر منهاج دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارشنبه 14:30 تا 15:10
مروري بر رویکردهاي کنترل تطبیقی از آغاز تا کنترل تطبیقی مقاوم دکتر خاکی صدیق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پنجشنبه 8:00 تا 8:40
گروه مهندسی پزشکی
Recent Advances in Neuroimaging دکتر سلطانیان زاده پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران سه شنبه 18:10- 17:30
پیشرفت های اخیر در ریزابزاردقیق پزشکی دکتر سوداگر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی چهارشنبه 18:10- 17:30
آیا مغز انسان از مدلسازی در کنترل حرکات استفاده میکند؟ دکتر توحیدخواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر پنجشنبه 11:10- 10:30
Recent Advances in Brain-Computer Interfaces دکتر عرفانیان دانشگاه علم و صنعت چهارشنبه 15:10- 14:30
گروه قدرت
پژوهش های جاری در ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت وکاربرد آن ها در خودرو های الکتریکی و مرکب دکتر فیض پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران چهارشنبه 15:10- 14:30
چالش های امنیتی در سیستم های قدرت الكتريكي: امنیت فیزیکی و امنیت اطلاعاتی دکتر فتوحی دانشگاه صنعتی شریف پنجشنبه 11:10- 10:30
ظهور توانمندی الکترونیک قدرت در جامعه، توسط فرهنگ و هنر متخصصین دکتر شولایی دانشگاه علم و صنعت چهارشنبه 8:40- 8:00
پايش بر خط جابجايی مکانيکی سيم پيچ ترانسفورماتور قدرت توسط امواج الكترومغناطيسي فراپهن باند (UWB) دکتر قره پتیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارشنبه 18:10- 17:30
Force Component Analysis in Electromagnetic Device دکتر معلم دانشگاه صنعتی اصفهان پنجشنبه 15:10- 14:30
تعاملات ثمربخش با مشترکین در شبکه های هوشمند دکتر قاضی زاده دانشگاه صنعت برق سه شنبه 18:10- 17:30
گروه کامپیوتر
Evolving Methodologies in Electronic Design Automation دکتر نوابی پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران سه شنبه 15:10- 14:30
دکتر سعیدی دانشگاه صنعتی اصفهان چهارشنبه 18:10- 17:30
توسعه امن نرم‌افزار دکتر رسول جلیلی دانشگاه صنعتی شریف پنجشنبه 8:40- 8:00
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران