بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران :: کمیته علمی
   
    ::اخبار:: 
فارسی English
کمیته علمی

پروفسور هروه بورلارد دانشگاه EPFL
پروفسور حمید تولیت دانشگاه Texas
پروفسور جان چوما دانشگاه USC
پروفسور بهزاد رضوی دانشگاه UCLA
پروفسور صفی الدین صفوی نائینی دانشگاه Waterloo
پروفسور آروکیا ناتان دانشگاه Cambridge

دکتر

ابراهیم

اصل سلیمانی

دانشگاه تهران

دکتر

محمد جواد

یزدان پناه

دانشگاه تهران

دکتر

منوچهر

مرادی سبزواری

دانشگاه تهران

دکتر

صادق

واعظ زاده

دانشگاه تهران

دکتر

محمود

کمره ای

دانشگاه تهران

دکتر

رضا

فرجی دانا

دانشگاه تهران

دکتر

فرشاد

لاهوتی

دانشگاه تهران

دکتر

سعید

صفری

دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

کارگهی

دانشگاه تهران

دکتر

محمودرضا

هاشمی

دانشگاه تهران

دکتر

فریبا

بهرامی

دانشگاه تهران

دکتر

محمد

یاوری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

حیدرعلی

طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

مسعود

شفیعی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

مهرداد

عابدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

مجتبی

آقامیرسلیم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

عباس

محمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

حسن

آقایی نیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

کریم

فائز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

فرزاد

توحیدخواه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

ستار

میرزا کوچکی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

جواد

پشتان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

سیدمحمد

شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

ابوالفضل

واحدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

وحید

طباطباوکیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

همایون

عریضی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

احمد

اکبری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

محمدرضا

دلیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

حسین

شمسی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

حمیدرضا

تقی راد

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

شکراله

شکری کجوری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

علی

عابدینی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

مهرداد

اردبیلی پور

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

توکل

پاکیزه

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

نصرت اله

گرانپایه

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

چیترا

 دادخواه

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

داوود

آسمانی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

وحید

احمدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

سجاد

ازگلی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

مصطفی

محمدیان

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

کیوان

نوائی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

کیوان

فرورقی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

بهزاد

اکبری نودوزقی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

علی

محلوجی فر

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

رحیم

فائز

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

محمدصالح

تواضعی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

فرزاد

تهامی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

فروهر

فرزانه

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

سعید

مشهدی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

سیروس

صدوقی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

محمدباقر

شمس الهی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

علی

جلالی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

ابوالفضل

پیرایش

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

اسفندیار

مهرشاهی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

کیوان

ناوی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر

علی اکبر

افضلیان

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

احمد

سالم نیا

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

حمید

جوادی

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

محمدصادق

سپاسیان

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

علیرضا

یزدی زاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

حمیدرضا

مهدیانی

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دکتر

سیدمجید

نورحسینی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دکتر

احمد

صلاحی

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دکتر

احمد

خادم زاده

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دکتر

کامبیز

بدیع

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

دکتر

رضا

لطفی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمدباقر

نقیبی سیستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمدحسین

جاویدی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

حسین

ضمیری جعفریان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

محمدحسن

نشاطی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

سحر

مقیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر

اصغر

غلامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

جعفر

قیصری

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

مهدی

معلم

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

محمدجواد

امیدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

امیر

برجی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

شادرخ

سماوی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

محمد علی

منتظری

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر

عباس

ظریفکار

دانشگاه شیراز

دکتر

مریم

دهقانی

دانشگاه شیراز

دکتر

مهدی

رئوف

دانشگاه شیراز

دکتر

مصطفی

درختیان

دانشگاه شیراز

دکتر

عباس علی

قنبری

دانشگاه شیراز

دکتر

فرشاد

تاجری پور

دانشگاه شیراز

دکتر

ضیاءالدین

دایی کوزه کنانی

دانشگاه تبریز

دکتر

محمدعلی

بادامچی زاده

دانشگاه تبریز

دکتر

ابراهیم

بابایی

دانشگاه تبریز

دکتر

سیدحسین

حسینی

دانشگاه تبریز

دکتر

محمدعلی

طینتی

دانشگاه تبریز

دکتر

سعید

پاشازاده

دانشگاه تبریز

دکتر

مصطفی

یارقلی

دانشگاه زنجان

دکتر

ابوالفضل

جلیلوند

دانشگاه زنجان

دکتر

رضا

نوروزیان

دانشگاه زنجان

دکتر

حبیب اله

زلف خانی

دانشگاه زنجان

دکتر

شهرام

محمدی

دانشگاه زنجان

دکتر

علیرضا

صدیقی

دانشگاه یزد

دکتر

مسعودرضا

آقابزرگی

دانشگاه یزد

دکتر

فضل الله

ادیب نیا

دانشگاه یزد

دکتر

وحید

ابوطالبی

دانشگاه یزد

دکتر

محمدباقر

غزنوی قوشچی

دانشگاه شاهد

دکتر

جلال

نظرزاده

دانشگاه شاهد

دکتر

مهرداد

رستمی

دانشگاه شاهد

دکتر

حمیدرضا

بخشی

دانشگاه شاهد

دکتر

محمدعلی

دوستاری

دانشگاه شاهد

دکتر

محمد

پویان

دانشگاه شاهد

دکتر

ابراهیم

عبیری

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

بهروز

صفری نژادیان

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

طاهر

نیکنام

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

محمود

رشیدپور

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

رضا

محسنی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

مهدی

راستی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

کامران

کاظمی

دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر

عبداله

خوئی

دانشگاه ارومیه

دکتر

حیدر

طوسیان شاندیز

دانشگاه شاهرود

دکتر

علی اصغر

سلطانی

دانشگاه بین المللی قزوین

دکتر

ابوالفضل

صورتگر

دانشگاه اراک

دکتر

شهرام

مهنا

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر

اخوت

دانشگاه امام حسین

دکتر

کلانتری

بازنشسته

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران