::اخبار:: 
فارسی English
کمیته دائمی


دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر محمود کمره ­ای
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق دکتر کریم فائز
دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق دکتر احمد غلامی 
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی برق دکتر نصرت­اله گرانپایه
دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمودرضا حقی فام
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق دکتر مسعود بابایی زاده
دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق دکتر علی جلالی
دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، گروه مهندسی برق دکتر علیرضا یزدی زاده
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، گروه مهندسی برق دکتر احمد خادم­زاده
دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی برق دکتر محمد حسین جاویدی
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر سید محمود مدرس هاشمی
دانشگاه شیراز، گروه مهندسی برق دکتر رحیم غیور 
دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی  برق دکتر سید حسین حسینی
دانشگاه زنجان، مدیر گروه مهندسی برق دکتر شهرام محمدی
دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر حمیدرضا ابوطالبی
دانشگاه شاهد، دانشکده فنی مهندسی دکتر جلال نظر زاده
دانشگاه صنعتی شیراز، دانشكده مهندسی برق و الكترونیك دكتر محمدرضا صالحی
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران