::اخبار:: 
فارسی English
گزارش تصویری اولین جلسه کمیته علمی بیستمین کنفرانس برق ایران

جلسه افتتاحیه

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته قدرت

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته مخابرات

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته الکترونیک

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته کنترل

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته مهندسی پزشکی

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

جلسه کمیته کامپیوتر

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

نهار و نماز

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

پشت صحنه

شب قبل از جلسه

این جلسه بدون کمک دانشجویان داوطلب امکان پذیر نبود. این عزیزان شب یلدا را در دانشگاه و به تنظیم مقالات گذاراندند!

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

اعضای دبیرخانه هم روز و شب های منتهی به کنفرانس کار سنگینی داشتند، ولی عکسی از تلاشهای آنها در دست نیست!

کارکنان دانشگاه از یک هفته قبل در تدارک کارها بودند

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

روز جلسه

ICEE 2012 tehran

آخرین آماده سازی ها

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

در روز جلسه نیز دانشجویان و اعضای دبیرخانه حضور پررنگی داشتند

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

همانطور که گفته شد کارکنان دانشکده نقش به سزایی در برگزاری منظم و موفق این جلسه داشتند.

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

با توجه به اینکه قرار بود برای اولین بار در خود جلسه کمیته علمی همه داوران به صورت برخط در سایت وارد شوند، داشتن شبکه سیمی و بی سیم بسیار حیاتی بود.

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

ICEE 2012 tehran

بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران