::اخبار:: 
فارسی English
سایت کنفرانس آماده بارگذاری مقالات می باشد. لطفاً پس از مطالعه راهنمای نویسندگان از طریق صفحه ارسال مقالات مقاله خود را بارگذاری نمایید.
لازم به ذکر است که مقالاتی که الگوهای ذکر شده را رعایت نکرده باشند و اطلاعات درخواست شده را به صورت کامل و در موعد مقرر از طریق سایت در اختیار کنفرانس قرار ندهند در مجموعه مقالات کنفرانس درج نخواهند شد.
توجه:نظر به ابنکه فرآیند بارگذاری و اطلاعات لازم برای مقالات انگلیسی متفاوت است، برای بارگذاری نسخه نهایی مقالات انگلیسی خود به بخش انگلیسی سایت کنفرانس مراجعه فرمایید.

NOTE:The required information and the submission process is slightly different for papers written in English, please refer to this link. to submit such papers

ارسال مقالات

نسخه نهایی
نسخه نهایی مقاله خود را مطابق الگوی پیشنهادی در راهنمای نویسندگان تهیه کنید. توجه داشته باشید که مقالاتی که الگوی پیشنهادی را رعایت نکرده باشند و یا کلیه اطلاعات درخواستی زیر را به صورت کامل و در موعد مقرر از طریق سایت بارگذاری نکرده باشند در مجموعه مقالات درج نخواهند شد.

• نسخه نهایی مقاله خود را در دو فرمت MsWord و PDF ذخیره کنید.
• یک فایل با فرمت MsWord حاوی عنوان انگلیسی مقاله، نام و مشخصات همه نویسنودگان مقاله به انگلیسی، و خلاصه مقاله به انگلیسی تهیه کنید.
• دو فایل نسخه نهایی مقاله (MsWord و PDF) و فایل خلاصه انگلیسی مقاله (فرمت MsWord)، جمعاً سه فایل را در قالب یک فایل Zip و یا RAR فشرده نموده و این فایل را از طریق سامانه EDAS در لینک زیر بارگذاری نمایید.


ورود به سایت EDASنسخه ارسال شده برای داوری
پس از اینکه مقاله خود را مطابق الگوی پیشنهادی در راهنمای نویسندگان تهیه کردید، قبل از ورود به سامانه ارسال مقاله موارد زیر را تهیه نمایید:

• فایل مقاله در فرمت PDF (دقت کنید که همه فونتها باید در فایل نهفته باشند. برای اطلاع بیشتر در مورد نحوه نهفته سازی فونتها در فایل PDF به آدرس زیر مراجعه کنید: http://edas.info/faq109 )
• مسخصات کلیه نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، سمت آنها و سازمان مطبوع، و آدرس ای میل
• عنوان مقاله
• چکیده مقاله
• کلید واژه انگلیسی

برای ارسال مقاله به سامانه مدیریت همایش های EDAS در آدرس زیر رفته و دستورات داده شده را دنبال کنید.

ورود به سایت EDAS
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران