::اخبار:: 
فارسی English
سخنرانی های کلیدی

سخنرانی های کلیدی زیر برای این کنفرانس در نظر گرفته شده است. عنوان سخنرانی ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

پروفسور هروه بورلارد (Hervé Bourlard)
دانشگاه EPFL
وب سایت
   
پروفسور صفی الدین صفوی نائینی
دانشگاه Waterloo
وب سایت 
   
پروفسور جواد صالحی
دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت 
   
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران