::اخبار:: 
فارسی English
تاریخ های ویژه

مهلت دریافت مقاله کامل:
اول آذرماه 1390
تمدید: بیستم آذرماه 1390
اعلام نتایج پذیرش مقاله:
اول اسفندماه 1390
تمدید: بیست و پنجم اسفندماه 1390
مهلت دریافت مقاله نهایی:
بیستم اسفندماه 1390
بیست و چهارم فروردین 1391
مهلت پیشنهاد میزگرد تخصصی، کارگاه آموزشی:
اول بهمن ماه 1390
 
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران