::اخبار:: 
فارسی English
ارتباط با ما
نشانی دبیرخانه بیستمین کنفرانس:تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (ساختمان شماره 2)، طبقه همکف، صندوق پستی 515/ 14395، (مشاهده نقشه بزرگتر)

نشانی دبیرخانه دائمی کنفرانس: تهران خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه دوم، اتاق 201، تلفکس: 66485857


تلفن: 88225344 (21) 98+
ایمیل: icee2012@ut.ac.ir
نشانی وب:
ICEE2012.ut.ac.ir
بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

ICEE 2012، تهران، ایران